Výstavba rodinného domu ve Vratimově

Construction of a detached house

Residenz-Ausbau

  

 

Výstavba rodinného domu ve Vratimově

Construction of a detached house

Residenz-Ausbau
     

 

Výstavba rod. domu ve Vratimově – dokončovací práce
Interior work in a detached house
Interieur-Arbeiten in der Residenz
  

 

Výstavba rod. domu ve Vratimově – dokončovací práce
Interior work in a detached house
Interieur-Arbeiten in der Residenz
  

 

Výstavba rod. domu ve Vratimově – dokončovací práce
Interior work in a detached house
Interieur-Arbeiten in der Residenz
  
 
Výstavba rod. domu ve Vratimově – dokončovací práce
Interior work in a detached house
Interieur-Arbeiten in der Residenz
     
 
Výstavba rod. domu ve Vratimově – dokončovací práce
Interior work in a detached house
Interieur-Arbeiten in der Residenz
  
 
Výstavba rod. domu ve Vratimově – dokončovací práce
Interior work in a detached house
Interieur-Arbeiten in der Residenz
  
 
Interiérové práce – odborné učebny Střední školy spol. strav. v Ostravě
Interior work in the Professional High School for alimentation
Interieur-Arbeiten in der Fachschule für gemeinsame Verpflegung
  
 
Rekonstrukce koupelny v bytě obyt. domu v Ostravě
Reconstruction of a bathroom - an appartment house in Ostrava
Bad-Rekonstruktion – ein Wohnhaus in Ostrava
  
 

Terasy, schody a chodník – chata ve Frýdlantě n.O.

Terraces, stairs and pavement at a weekend house
Terassen, Treppen und Gehsteig am Wochenendhaus
  
 
Zahradní bazén a dlažba z lomového kamene ve Vratimově
Swimming pool and paving at a detached house
Swimming pool und Natursteinpflasterung am Einfamilienhaus
 
Přestavba sklepa na domácí saunu vč. „relaxačního zázemí“ ve Vratimově
Construction of a sauna (incl. „relax room“) in a detached house
Keller-Umbau zur Sauna (incl. „Relax-Raum“) im Einfamilienhaus
  
 
Rekonstrukce fasády zdrav. střediska „Therapia“ ve Vratimově
Reconstruction of the front of the Health Centre „Therapia“
Fassade-Rekonstruktion – Haus der Ärzte „Therapia“
 
Rekonstrukce koupelny v rod. domě ve Vratimově
Reconstruction of a bathroom in a detached house
Bad-Rekonstruktion im Einfamilienhaus
  
 
Rekonstrukce interiéru a soc. zázemí – ordinace dětského lékaře ve Vratimově
Interior work – general practitioner office
Interieur-Arbeiten – Kinderarztpraxis
  
 

Napsali o nás:

 
Děkujeme mnohokrát „SI-BE-CO teamu“ za čas, skvělé nápady a obětavou pomoc při stavbě našeho domu.

manželé Kulhánkovi, červenec 2006

 

-----------------------

 
Pane Pardubický,
jsem velmi spokojen s Vaším přístupem při budování základové desky – sousedé mi chválili, že mám nejpěknější desku. Také jsem doporučení a kontakt na Vás sdělil majiteli sousedního pozemku.

P. Iwaszek, srpen 2006

 

------------------------

 
Zdravotní středisko v novém kabátě
Celá rekonstrukce ve výši 1,7 mil. Kč byla hrazena z vlastních zdrojů Therapia, s.r.o. a díky příznivé cenové nabídce dostala naše budova novou tvář - harmonicky vyváženou, estetickou fasádu, na které byla úspěšně využita kombinace dvou barev k upravení měřítka hmoty budovy a členění fasády.

Chtěl bych jménem všech společníků Therapia, s.r.o. poděkovat za příkladnou spolupráci

 MUDr. M. Večerek, jednatel Therapia, s.r.o.(plné znění článku uveřejněno ve Vratimovských novinách, leden 2006)

 

--------------------------

 
… hodně úspěchů nejen Vám osobně, ale také pracovníkům Vaší firmy, která krášlí vzhled našeho bydliště a dává pracovní příležitost lidem zapojeným v tomto úsilí!

Ing. K. Matuška, prosinec 2005